THANH TOÁN SỚM LÀ GÌ?

Thanh Toán Sớm là gì?

Thanh Toán Sớm là chức năng mới cho phép bạn có thể quyết định cho các phiếu cược của mình và bạn có thể đảm bảo tiền thu về tại mọi thời điểm trước khi trận đấu kết thúc. Việc này mang cho bạn cơ hội để nhận tiền thắng sớm hơn nếu như phiếu cược của bạn thắng hoặc sẽ làm giảm thiểu số tiền thua nếu như phiếu cược của bạn không như dự đoán.

Bất kỳ khi nào bạn muốn thanh toán sớm, chỉ cần chọn [Cược Của Tôi] trên mục danh sách cược và các cược cho phép thanh toán sớm của bạn sẽ được hiển thị.

Khi bạn chọn Thanh Toán Sớm phiếu cược, Tiền sẽ được cập nhật ngay và kết quả của trận đấu sẽ không ảnh hưởng đến số tiền bạn nhận được trong tài khoản của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn Thanh toán sớm một phần phiếu cược của bạn, vui lòng di chuyển thanh trượt phía trên nút Thanh Toán Sớm và lựa chọn số tiền mà bạn muốn thực hiện thanh toán sớm. Phần còn lại số tiền đặt cược của bạn sẽ được thanh toán theo kết quả cuối cùng của trận đấu mà bạn đã đặt cược. Xin vui lòng chú ý rằng bạn sẽ nhận được số tiên lớn hơn nếu số tiền Thanh Toán Sớm lớn hơn trong thời gian cược trực tiếp đếm ngược vì tỉ lệ đang thay đổi NẾU bạn chọn nút “ Chấp nhận tỉ lệ cược cao hơn” trong mục điều chỉnh. Bạn có thể kiểm tra tiền Thanh Toán Sớm trong cột Tiền Thu Về trong danh sách cược tại mục Tài khoản của Tôi.

Toàn phần và một phần tùy thuộc và thay đổi của các cược của bạn dựa trên tỉ lệ cược trược tiếp, tiền cho phép Thanh Toán Sớm có thể cao hơn hoặc thấp hơn số tiền đặt cược ban đầu.

Thanh Toán Sớm chỉ dành cho các cược đơn và cược xiên/ cược xâu đối với các lựa chọn thể thao, sự kiện, cuộc trận đấu và các kèo cược cả trước và trong trận đấu.

Làm thế nào để tôi có thể thực hiện Thanh Toán Sớm?

1. Đăng nhập vào tài khoản và đặt  cược đơn hoặc cược xiên/ cược xâu, trong cho lựa chọn về thể thao, sự kiện, cuộc thi đấu và các loại kèo cho cả trước và trong khi trận đấu diễn ra.
2. Chọn Cược của tôi trong mục danh sách cược
3. Dưới mục Thanh Toán Sớm, tất cả những cược cho phép Hủy sẽ được hiển thị cùng với thông tin chi tiết. Chỉ cần chọn nút [Thanh Toán Sớm] và sau đó chọn xác nhận yêu cầu. Nếu bạn chọn Thanh toán sớm một phần phiếu cược của bạn, chỉ cần điều chỉnh thanh trượt đến số tiền mà bạn muốn thanh toán sớm.
4. Bạn có thể vào mục Tài Khoản của Tôi và kiểm tra cột Tiền Thu về của phiếu cược để biết số tiền nhận được sau khi Thanh Toán Sớm.

Điều khoản và điều kiện

1. Thanh Toán Sớm chỉ dành cho các cược đơn hoặc cược xiên/ cược xâu đối với các lựa chọn thể thao, sự kiện, cuộc trận đấu và các kèo cược cả trước và trong trận đấu.
2. Thời gian trì hoãn trong việc chấp nhận một yêu cầu Thanh Toán Sớm sẽ được thực hiện. Nếu tỉ lệ cược thay đổi hoặc kèo cược bị hủy trong thời gian trì hoãn này thì yêu cầu Thanh Toán Sớm có thể không thành công.
3. Nếu yêu cầu Thanh Toán Sớm thành công, sẽ được hiển thị và phiếu cược sẽ được thanh toán ngay. Kết quả cuối cùng của trận đấu, phiếu cược sẽ không làm ảnh hưởng đến số tiền thu về từ việc Thanh Toán Sớm.
4. Số tiền Thanh Toán Sớm được trả tại bất kỳ thời điểm nào là tiền thanh toán cuối cùng mà sẽ được cập nhật vào tài khoản của bạn đối với phiếu cược.
5. Nếu bạn chọn “Chấp nhận tỉ lệ cược cao” trong mục điều chỉnh, bạn sẽ nhận được số tiền Thanh Toán Sớm cao hơn trong thời gian cược trực tiếp đếm ngược vì tỉ lệ cược đang thay đổi.
6. Trong một vài trường hợp, Nextbet không cho phép Thanh Toán Sớm khi mà chức năng Thanh Toán Sớm dùng để đóng tất cả hoặc một phần của phiếu cược. Xem thêm điều khoản và điều kiện đối với từng trường hợp cụ thể.
7. Tất cả cược mà được thanh toán hết sau khi yêu cầu Thanh Toán Sớm sẽ không được tính vào yêu cầu doanh thu đặt cược của bất kỳ khuyến mãi nào.
8. Nextbet không đảm bảo rằng phiếu cược nào của bạn cũng có lựa chọn Thanh Toán sớm.
9. Nextbet sẽ không chịu trách nhiệm nếu chức năng Thanh Toán Sớm không hiển thị vì lý do kĩ thuật và các cược của bạn vẫn không có gì thay đổi như lúc đặt cược ban đầu trong bất kỳ thời điểm nào.
10. Nextbet có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ phiếu cược được yêu cầu cho bất kỳ môn thể thao, trận đấu, kèo hoặc loại cược nào mà được hiển thị trong mục Thanh Toán Sớm.
11. Nextbet có quyền chỉnh sửa, bỏ qua hoặc xóa bỏ mục Thanh Toán Sớm tại bất kỳ thời điểm cho bất kỳ sự kiện, cuộc thi hoặc kèo nào. Bất kỳ cược đã đặt trong sự kiện, cuộc thì hoặc kèo sẽ không có gì thay đổi như lúc đặt cược ban đầu.
12. Nextbet có quyền thanh toán lại phiếu cược đã được Thanh Toán Sớm nếu phiếu cược hoặc kèo bị thanh toán lỗi.